Mortgage News

Državna licenca

maap

Bilješka:

(1) Gore navedenih 36 država može obavljati poslove DSCR kredita bez MLO licence i dozvoliti zatvaranje fizičkim ili pravnim licima osim California-DRE, Florida, Georgia i Virginia.
(2) Kalifornija dozvoljava zatvaranje DSCR kredita za fizička lica ili entitete, ali zahtijeva MLO licencu prema DRE.
(3) Florida dozvoljava DSCR zatvaranje kredita za pojedinca, ali je potrebna MLO licenca.Uz to, Florida dozvoljava zatvaranje DSCR kredita u entitetima bez MLO licence.
(4) Džordžija i Virdžinija dozvoljavaju DSCR-u da se zatvori samo u entitetima bez potrebne licence MLO
(5) Arizona može izvršiti DSCR zatvaranje kredita kod fizičkih ili pravnih lica sa licencom MLO.

AAA Capital Investment, inc.(295075) je licencirani hipotekarni zajmodavac.Sljedeće su informacije o licenciranju.

Sate

Broj licence

Arizona

1033455

Kalifornija- DRE

01835649

Colorado

-

Florida

MLD2154

Illinois

MB.6761647

Maryland

-

Pennsylvania

96854

Južna Karolina

MLS-295075

Washington

CL-295075

 


Vrijeme objave: Feb-26-2022